Prounion
- PROUNION -
konzultačná spoločnosť
s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti
projektového poradenstva

Aktuálne výzvy: Integrovaný regionálny operačný program (IROP)

Na oficiálnej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR je možné nájsť aktuálne platné výzvy, ktoré sú vyhlásené v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Dané dokumenty nájdete na: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&id=10970