Prounion
- PROUNION -
konzultačná spoločnosť
s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti
projektového poradenstva

Slovensko sa ujíma predsedníctva v Rade Európskej únie

Slovenská republika sa dňom 01.07.2016 ujíma rotujúceho predsedníctva v Rade Európskej únie, ktoré na druhý polrok 2016 preberá od Holandska.

760