Prounion
- PROUNION -
konzultačná spoločnosť
s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti
projektového poradenstva

Výstava Agrokomplex 2016

Spoločnosť PROUNION a.s. si vás dovoľuje srdečne pozvať na 43. ročník medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex 2016, ktorá sa uskutoční v dňoch 18. - 21.08.2016 na výstavisku Agrokomplex v Nitre.

Naša spoločnosť bude zastúpená Regionálnou anténou Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj, pričom našu expozíciu nájdete v pavilóne M1 výstaviska.

V rámci spoločného priestoru pavilónu budú svoju činnosť prezentovať: Centrálna jednotka a regionálne antény NSRV SR, Agentúra pre rozvoj vidieka, miestne akčné skupiny, verejno-súkromné partnerstvá, zahraniční partneri, zástupcovia miestnych akčných skupín z Českej republiky a i.

Dúfame, že nás poctíte svojou návštevou a už teraz sa tešíme na stretnutie s vami !