AKTUALITY

Pozývame Vás na „Hurá leto 2019 – domadické trhy“

RA NSRV SR pre Nitriansky kraj vás spolu s obcou Domadice srdečne pozývajú na podujatie: „Hurá leto 2019 – domadické trhy“ Podujatie sa uskutoční 29. júna 2019 od 15.00 hod. na športovom ihrisku v Domadiciach. Realizácia aktivity bola z organizačných dôvodov zrušená !!!

Bližšie informácie prináša Pozvánka.

Pozvánka na workshop s témou „Inovatívne finančné nástroje v pôdohospodárstve“

RA NSRV SR pre Nitriansky kraj Vás pozýva na informačný workshop „Inovatívne finančné nástroje v pôdohospodárstve“, ktorý sa uskutoční 18. júna 2019 (utorok) v Palárikove.

Informácie o programe i organizačné pokyny obsahuje Pozvánka.

Pozývame zástupcov MAS na odborné školenie (08. 04. 2019)

RA NSRV SR pre Nitriansky kraj v spolupráci s trnavskou a bratislavskou anténou pozývajú zástupcov MAS z Nitrianskeho, Trnavského a Bratislavského kraja na školenie k príručke pre prijímateľa NFP pre opatrenie 19 Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER.

Bližšie informácie: TU.

Pozvánka na seminár k téme inteligentného vidieka

RA NSRV SR pre Nitriansky kraj Vás pozýva na informačný seminár „Inteligentný vidiek z pozície miestnych samospráv“, ktorý sa uskutoční 27. marca 2019 (streda) v Palárikove.

Informácie o programe i organizačné pokyny obsahuje Pozvánka.

Pozvánka na seminár pre MAS

RA NSRV SR pre Nitriansky kraj Vás v spolupráci s trnavskou anténou pozýva na informačný seminár zameraný na implementáciu stratégií CLLD.

Termín a miesto konania: 20. marec 2019 (streda) Žihárec

Bližšie informácie prináša Pozvánka s programom.

Farmárske trhy – oznam

Dovoľujeme si vás informovať, že Centrálna jednotka NSRV SR pripravuje Farmárske trhy, ktoré sa uskutočnia 9. mája 2019 v Nitre. Touto cestou dáva farmárom do pozornosti možnosť prihlásiť sa na toto podujatie.

Bližšie informácie sú k dispozícii tu

V prípade záujmu o účasť, prosíme, kontaktujte Ing. Martinu Babčáňovú e-mailom: babcanova@arvi.sk

Pozvánka na Noviansku adventnú remeselnú nedeľu

RA NSRV SR pre Nitriansky kraj vás spolu s obcou Nová Ves nad Žitavou srdečne pozývajú na vianočné remeselné trhy do Novej Vsi nad Žitavou, ktoré sa konajú 16. decembra 2018 v čase od 14.00 do 18.00 hod. v Dome kultúry.

Bližšie informácie prináša Pozvánka.

Pozývame vás na vianočné trhy

RA NSRV SR pre Nitriansky kraj vás v spolupráci s obcou Santovka pozýva na vianočné trhy, ktoré sa uskutočnia 15. decembra 2018 od 13.00 do 19.00 hod. v centre obce Santovka.

Čaká na vás prezentácia tradičných ľudových remesiel i ochutnávka regionálnych špecialít v príjemnej predvianočnej atmosfére…

Bližšie informácie nájdete v priloženej pozvánke.

Pozvánka na workshop pre MAS

RA NSRV SR pre Nitriansky kraj v spolupráci s trnavskou anténou organizujú 3. decembra 2018 odborný workshop „Spoluprácou k úspešnému naštartovaniu implementácie stratégií CLLD“, ktorý je určený pre zástupcov MAS z Nitrianskeho a Trnavského kraja.

Bližšie informácie nájdete v priloženej pozvánke.

Pozvánka na Konferenciu „Podporujeme rozvoj vidieka v partnerstve“

RA NSRV SR pre Nitriansky kraj Vás v spolupráci s Nitrianskym samosprávnym krajom pozýva na odbornú konferenciu, ktorá sa koná 12. novembra 2018 v pavilóne K v areáli výstaviska agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik v Nitre. Podujatie je zamerané na témy implementácie stratégií CLLD a regionálneho značenia v Nitrianskom kraji.

Viac informácií prináša Pozvánka s programom.

Účasť na konferencii NSRV SR – Postupy pre MAS v rámci implementácie stratégie CLLD

Zástupcovia RA NSRV SR pre Nitriansky kraj sa zúčastnia odbornej konferencie zameranej na postupy pre MAS v kontexte implementácie stratégie CLLD, ktorá sa bude konať 22. – 24. 10. 2018 v Demänovskej Doline. Cieľom účasti je získanie nových informácií a poznatkov z predmetnej problematiky a prehĺbenie spolupráce s miestnymi akčnými skupinami z Nitrianskeho kraja.

Bližšie informácie o programe sú k dispozícii tu.

Pozvánka na dvojdňové školenie k ITMS2014+ modul PRV SR 2014 – 2020

RA NSRV SR pre Nitriansky kraj v spolupráci s RA NSRV SR pre Bratislavský kraj Vás pozývajú na „Školenie k problematike ITMS2014+ modul PRV SR 2014 – 2020“, ktoré sa uskutoční v dňoch 24. – 25. septembra 2018 v Nitre. Cieľom odborného podujatia je zaškoliť zástupcov MAS z Nitrianskeho a Bratislavského kraja do práce v systéme ITMS2014+ modul PRV SR 2014 – 2020 pre verejnú a neverejnú časť.

Bližšie informácie nájdete v priloženej pozvánke.

Pozvánka na odbornú exkurziu do Slovinska

RA NSRV SR pre Nitriansky kraj v spolupráci s RA NSRV SR pre Trnavský kraj organizuje v dňoch 5. – 8. septembra 2018 odbornú exkurziu do Slovinska – do územia MAS Prlekija, MAS Spodnia savinjska dolina a MAS Srce Slovenije.

Tematicky je zameraná na vidiecky cestovný ruch a úspešne zrealizované rozvojové projekty, LEADER a projekty spolupráce. Súčasťou programu je aj medzinárodné podujatie „Festival slovinských MAS 2018 – Spoločne pre rozvoj vidieka“.

Bližšie informácie nájdete tu.

V prípade záujmu o účasť, prosíme, postupujte podľa pokynov uvedených v pozvánke pod čiarou.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Země živitelka 2018 (23. – 28. 08. 2018 Výstaviště České Budějovice)

RA NSRV SR pre Nitriansky kraj v dňoch 27. – 28. 08. 2018 bude prezentovať svoju činnosť a aktivity v oblasti rozvoja vidieka na medzinárodnom agrosalóne Země živitelka, ktorého ústrednou témou bude „100 rokov českého poľnohospodárstva“.

Jedna z najvýznamnejších poľnohospodárskych výstav ponúkne širokú škálu poľnohospodárskej techniky, chovu hospodárskych zvierat, novinky z oblasti rybárstva, potravinárstva a pod., ktorá bude doplnená o prezentácie poľnohospodárstva časov minulých až po súčasnosť a inovatívne projekty.

Pozývame vás na prehliadku výstavy a budeme radi, keď zavítate i do nášho stánku NSRV SR.

Informácie o výstave sú k dispozícii tu

Pozývame vás na výstavu AGROKOMPLEX 2018 (16. – 19. 08. 2018 NÁRODNÉ VÝSTAVISKO agrokomplex Nitra)

Národná sieť rozvoja vidieka SR, Agentúra pre rozvoj vidieka a Regionálna anténa NSRV SR pre Nitriansky kraj vás srdečne pozývajú do expozície s mottom „Inovujeme slovenský vidiek“, ktorá bude prebiehať vo výstavných priestoroch pavilónu F.

Budú sa prezentovať miestne akčné  skupiny, lokálni producenti a remeselníci a štvordňový program spestria vystúpenia folklórnych súborov a speváckych skupín.

Bližšie informácie nájdete tu

Tešíme sa na vašu návštevu!

Pozvánka na informačný seminár „Aktuálne výzvy PRV SR 2014 – 2020 a príklady dobrej praxe“

RA NSRV SR pre Nitriansky kraj Vás pozýva na informačný seminár na tému aktuálnych výziev PRV SR 2014 – 2020 a príkladov dobrej praxe. Seminár sa uskutoční dňa 13. júna 2018 v Penzióne Salaš Cabaj.

Bližšie informácie nájdete v Pozvánke_na_seminár.

Zúčastníme sa podujatia LEADERFEST 2018

Zástupcovia RA NSRV SR pre Nitriansky kraj sa zúčastnia tradičného medzinárodného vidieckeho podujatia, ktoré sa uskutoční v Rožnove pod Radhoštěm (ČR) v dňoch 22. – 24. 05. 2018. Jeho cieľom je prezentácia úspešne zrealizovaných projektov MAS ako príkladov dobrej praxe, výmena skúseností a informácií z problematiky LEADER medzi zástupcami MAS a ďalšími aktérmi rozvoja vidieka.

Viac informácií k programu: LEADERFEST2018

Účasť na 7. ročníku výstavy cestovného ruchu regiónov REGION TOUR EXPO 2018 v Trenčíne

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj vám dáva do pozornosti, že v dňoch 11. – 12. 05. 2018 sa zúčastní výstavy Region Tour Expo 2018. Výstava je zameraná na propagáciu organizácií cestovného ruchu, agroturizmu a regiónov z pohľadu turistických atrakcií, kultúrnych zaujímavostí i prírodných krás.

V stánku RA NSRV SR bude prebiehať prezentácia producentov, remeselníkov a členov NSRV SR z Nitrianskeho kraja.

Veríme, že i takouto formou prispejeme k pozitívnemu zviditeľneniu Nitrianskeho kraja i diania vo vidieckom priestore.

Srdečne vás pozývame do stánku našej regionálnej antény…

Bližšie informácie: http://www.expocenter.sk/ExhibitionAction.aspx?ExhibitionID=474&ItemID=131  

Workshop: Aktuálna situácia LEADER/CLLD – začiatok implementácie MAS z Nitrianskeho a Trnavského kraja

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj v spolupráci s Regionálnou anténou Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trnavský kraj si vás dovoľujú pozvať na informačný workshop s názvom „Aktuálna situácia LEADER/CLLD – začiatok implementácie MAS z Nitrianskeho a Trnavského kraja“. Workshop sa uskutoční dňa 19. 02. 2018 v Hoteli Mikado, Hollého 11, 949 01  Nitra so začiatkom o 09.00 hod. Účasť je bezplatná. Počet účastníkov je limitovaný. Zmena programu vyhradená. V prípade Vášho záujmu je potrebné účasť potvrdiť najneskôr do 15. 02. 2018 jedným z  možných spôsobov: e-mailom na kozolka@prounion.sk  alebo na telefónnom čísle: 0911 709 581.

Viac informácií nájdete v pozvánke na workshop.

Klub mladých farmárov

Združenie mladých farmárov na Slovensku – ASYF v spolupráci s Regionálnou anténou Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj Vás pozývajú na dvojdňové stretnutie „Klub mladých farmárov“  ktoré sa uskutoční 26. – 27. januára 2018 v Penzióne Zlatá Ryba v Zlatnej na Ostrove.

Bližšie informácie sú uvedené v pozvánke s programom.

Novianska adventná remeselná nedeľa

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj v spolupráci s obcou Nová Ves nad Žitavou Vás čo najsrdečnejšie pozýva na podujatie „Novianska adventná remeselná nedeľa“, ktoré sa uskutoční dňa 10. 12. 2017 od 14:00 – 18:00 v Dome kultúry v obci Nová Ves nad Žitavou.

Bližšie informácie sú uvedené v pozvánke s programom.

Stretnutie so zahraničnými partnermi : ČESKO – SLOVENSKÉ STRETNUTIE PROJEKTOVÝCH PARTNEROV

Aktivita pozostáva z dvojdňového programu v termíne 10. – 11. 10. 2017 (utorok, streda). Pracovné stretnutie so zahraničnými partnermi z MAS Českej republiky má za cieľ vymeniť si skúsenosti s implementáciou projektov z Programu rozvoja vidieka, s prístupom LEADER a možnosťami ďalšej spolupráce. Súčasťou programu je aj prezentácia príkladov dobrej praxe. .

Bližšie informácie sú uvedené v pozvánke s programom.

Odborná exkurzia do zahraničia – Česká republika (pre MAS/VSP z Nitrianskeho a Trnavského kraja)

Regionálna anténa NSRV SR pre Nitriansky kraj v spolupráci s Regionálnou anténou pre Trnavský kraj Vás pozývajú na odbornú exkurziu do Českej Republiky.

Odborná exkurzia je určená pre MAS/VSP z Nitrianskeho a Trnavského kraja  so zameraním na prípravu projektov spolupráce (podopatrenie 19.3) a k prezentácii príkladov dobrej praxe z implementácie stratégií LEADER (2007 – 2013). Aktivita bude prebiehať v dňoch 2. – 4. októbra 2017 na území MAS BUCHLOV, z.s., MAS Horňácko a Ostrožsko z.s., MAS Region Haná, z.s. a MAS Bystřička, o.p.s. (Zlínsky a Olomoucký kraj).

Viac informácií nájdete v pozvánke s programom.

Konferencia „Podporujeme rozvoj vidieka“

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj si Vás dovoľuje pozvať na Konferenciu s názvom Podporujeme rozvoj vidieka. Uvedená konferencia je realizovaná v spolupráci s Nitrianskym samosprávnym krajom a záštitu nad ňou prevzal predseda NSK doc. Ing. Milan Belica, PhD. Konferencia sa uskutoční dňa 25. 09. 2017 v Kaštieli Mojmírovce.

Viac informácií nájdete v pozvánke s programom.

Seminár: Podpora vidieckych obcí z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 a podmienky poskytnutia NFP

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj si vás dovoľuje pozvať na informačný seminár, ktorý nesie názov: Podpora vidieckych obcí z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 a podmienky poskytnutia NFP. Seminár sa uskutoční dňa 13. 09. 2017 v Penzióne Lipa (Kozmálovská cesta, Zimný štadión 153, 935 21 Tlmače) so začiatkom o 09.00 hod. Účasť je bezplatná. Počet účastníkov je limitovaný. Zmena programu vyhradená. V prípade Vášho záujmu je potrebné účasť potvrdiť najneskôr do 11. 09. 2017 jedným z  možných spôsobov: e-mailom na kozolka@prounion.sk  alebo na telefónnom čísle: 0911 709 581.

Viac informácií nájdete v pozvánke na seminár.

Pozvánka na Agrokomplex 2017

Národná sieť rozvoja vidieka SR, Agentúra pre rozvoj vidieka a Regionálna anténa NSRV SR pre Nitriansky kraj vás pozývajú na prehliadku expozície v pavilóne M2 počas konania 44. ročníka medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex 2017, ktorá sa uskutoční 17. – 20. augusta 2017 v Nitre v areáli výstaviska agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik.

Sprievodný kultúrny program:

 • vystúpenia ľudovoumeleckých súborov
 • vyhlásenie výsledkov 7. ročníka súťaže o najkrajšiu fotografiu z územia MAS/VSP
 • módna prehliadka ľudových krojov
 • detský kútik s voľnočasovými aktivitami

Tešíme sa na vašu návštevu!

Viac informácií nájdete v pozvánke.

Účasť na podujatí NSRV SR – školenie pre MAS/VSP k implementácii CLLD (Výzva č. 21/PRV/2017), 27. – 28. júl 2017, Banská Bystrica 

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj si vás dovoľuje informovať a zároveň pozvať zástupcov MAS/VSP na školenie k implementácii CLLD (Výzva č. 21/PRV/2017), ktoré sa uskutoční 27. až 28. júl v Banskej Bystrici. Regionálny koordinátor sa zúčastní predmetného školenia za účelom zlepšenia koordinácie a spolupráce s miestnymi akčnými skupinami z Nitrianskeho kraja a získania nových poznatkov v tejto oblasti do nasledujúceho obdobia implementácie stratégií CLLD.

Viac informácií nájdete v pozvánke s programom.

Účasť na výstave Region Tour Expo 2017 v Trenčíne

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj si vás dovoľuje informovať, že v termíne 12. – 13. 05. 2017 sa zúčastní výstavy Region Tour Expo 2017 v Trenčíne. Jedná sa o 6. ročník výstavy cestovného ruchu a regiónov. V rámci stánku RA NSRV SR budú prezentáciu Nitrianskeho regiónu zabezpečovať i OZ RADOŠINKA a OZ pre rozvoj mikroregiónu „Požitavie – Širočina“. Dúfame, že i takouto aktivitou napomôžeme k šíreniu dobrého mena Nitrianskeho kraja a v neposlednom rade i nášho vidieka.

RTE 21.2

Aktuálne informácie z oblasti LEADER/CLLD pre partnerstvá z Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj v spolupráci s Regionálnou anténou Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trenčiansky kraj si vás dovoľuje pozvať na informačný seminár, ktorý nesie názov: Aktuálne informácie z oblasti LEADER/CLLD pre partnerstvá z Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja. Seminár sa uskutoční dňa 10. 05. 2017 v BUDOVE AGROINŠTITÚTU V NITRE – Miestnosť A1 (Akademická č. 4, 949 01 Nitra) so začiatkom o 9:30 hod. Účasť je bezplatná. Počet účastníkov je limitovaný. Zmena programu vyhradená. V prípade Vášho záujmu je potrebné účasť potvrdiť najneskôr do 05. 05. 2017 jedným z  možných spôsobov: e-mailom na kozolka@prounion.sk  alebo na telefónnom čísle: 0911 709 581.

Viac informácií nájdete v pozvánke s programom.

Praktické riešenie GSAA (Geopriestorová žiadosť o podporu) 2017

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj si vás dovoľuje pozvať na informačný seminár, ktorý nesie názov: Praktické riešenie GSAA (Geopriestorová žiadosť o podporu) 2017. Seminár sa uskutoční dňa 03. 05. 2017 v Penzióne Salaš Cabaj (Pri salaši, 951 17 Cabaj-Čápor) so začiatkom o 13:00 hod. Účasť je bezplatná. Počet účastníkov je limitovaný. Zmena programu vyhradená. V prípade Vášho záujmu je potrebné účasť potvrdiť najneskôr do 02. 05. 2017 jedným z  možných spôsobov: e-mailom na kozolka@prounion.sk  alebo na telefónnom čísle: 0911 709 581.

Viac informácií nájdete v pozvánke s programom.

Účasť na podujatí ENRD – seminár RURAL BUSINESSES – THE FUTURE IS NOW, 30. marec 2017, Hotel Metropole, Brusel, Belgicko

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj si vás dovoľuje informovať, že 30. marca 2017 sa regionálny koordinátor zúčastní informačného seminára Európskej siete pre rozvoj vidieka pod názvom RURAL BUSINESSES – THE FUTURE IS NOW (Podnikanie na vidieku – budúcnosť je teraz). Cieľom podujatia je informovať zástupcov členských štátov EÚ:

 • o nových poznatkoch v oblasti rozvoja podnikania na vidieku v rámci EÚ
 • o uplatňovaní inovácií v rozvoji vidieka
 • o možnostiach podpory aktivít prostredníctvom metódy LEADER a EIP.

Získané poznatky a informácie budú po realizácii aktivity rozšírené v rámci Nitrianskeho kraja medzi relevantných žiadateľov PRV SR 2014 – 2020 a členov NSRV SR.

Seminár: Možnosti rozvoja obcí a miest – aktuálne informácie z PRV SR 2014 – 2020 

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj si vás dovoľuje pozvať na informačný seminár, ktorý nesie názov: Možnosti rozvoja obcí a miest – aktuálne informácie z PRV SR 2014 – 2020. Seminár sa uskutoční dňa 23. 03. 2017 v Hoteli HRADNÁ STRÁŽ (Parková 11, 951 93 Topoľčianky) so začiatkom o 09.00 hod. Účasť je bezplatná. Počet účastníkov je limitovaný. Zmena programu vyhradená. V prípade Vášho záujmu je potrebné účasť potvrdiť najneskôr do 20. 03. 2017 jedným z  možných spôsobov: e-mailom na kozolka@prounion.sk  alebo na telefónnom čísle: 0911 709 581.

Viac informácií nájdete v pozvánke s programom.

Účasť na výstave Tourism EXPO 2017

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj si vás dovoľuje informovať, že v termíne 09. – 11.02.2017 sa zúčastní výstavy Tourism EXPO 2017 v Olomouci (Česká republika). Jedná sa o 22. ročník výstavy zameranej na prezentáciu služieb, cestovného ruchu a využitia voľného času. V rámci stánku RA NSRV SR budú prezentáciu regiónu zabezpečovať i OZ RADOŠINKA a OZ pre rozvoj mikroregiónu „Požitavie – Širočina“.  Dúfame, že i takouto aktivitou napomôžeme k šíreniu dobrého mena Slovenska, Nitrianskeho kraja a v neposlednom rade i nášho vidieka.

Seminár: Aktuálne dotačné schémy pre samosprávy

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj si vás dovoľuje pozvať na informačný seminár, ktorý nesie názov: Aktuálne dotačné schémy pre samosprávy. Seminár sa uskutoční dňa 12.12.2016 vo Vinárni Drevaňa (SNP 187, Tekovské Lužany) so začiatkom o 09.00 hod. Účasť je bezplatná. Počet účastníkov je limitovaný. Zmena programu vyhradená. V prípade Vášho záujmu je potrebné účasť potvrdiť najneskôr do 09.12.2016 jedným z  možných spôsobov: mailom na hanusovsky@prounion.sk alebo na telefónnom čísle: 0911 709 581.

Viac informácií nájdete v pozvánke s programom.

Seminár: Aktuálne možnosti dotácií pre samosprávy

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky
kraj  si Vás dovoľuje pozvať na informačný seminár, ktorý je zameraný na PRV SR 2014-2020, iROP a verejné obstarávanie.  Seminár sa uskutoční dňa 25.11.2016 v priestoroch Penziónu Bažantnica (Starý Tekov). Viac informácií je možné získať v pozvánke s programom.

Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj si Vás dovoľuje pozvať na pracovné stretnutie, ktoré je zamerané na problematiku Výzvy 20/PRV/2016. Pracovné stretnutie sa uskutoční dňa 10.22.2016 v priestoroch Penziónu Dolina (Horné Lefantovce). Viac informácií je možné získať v pozvánke s programom.

Konferencia „Podporujeme rozvoj vidieka“

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj si Vás dovoľuje pozvať na na Konferenciu s názvom Podporujeme rozvoj vidieka. Uvedená konferencia je realizovaná v spolupráci s Nitrianskym samosprávnym krajom a je pod záštitou doc. Ing. Milana Belicu, PhD.,predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja. Konferencia sa uskutoční dňa 09.11.2016 v Kaštieli Mojmírovce.

Viac informácií nájdete v pozvánke s programom.

Odborná exkurzia: Poľsko

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj organizuje odbornú exkurziu do Poľska. Odborná exkurzia na územie MAS  MAS Podbiabiogórze, MAS Turystyczna Podkowa a MAS Piękna Ziemia Gorczańska sa uskutoční v dňoch 24. – 26. októbra 2016. Exkurzia je zameraná na problematiku rozvoja vidieka, LEADER, vidiecky cestovný ruch a prezentácia rozvojových projektov podporených zo zdrojov EÚ. Všetky uvedené územia MAS sa nachádzajú v blízkosti mesta Krakov (Poľsko). Začiatok exkurzie je z Hlavnej autobusovej stanici v Nitre. Viac informácií nájdete v pozvánke.

Seminár: Problematika farmárčenia na Slovensku

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj Vás pozýva na seminár: Problematika farmárčenia na Slovensku. Seminár sa uskutoční dňa 19.10.2016 v priestoroch Villa Karla, Pílska 2, 955 01 Topoľčany so začiatkom o 08:30 hod.

Bližšie informácie sú uvedené v v pozvánke s programom.

Stretnutie so zahraničnými partnermi

Jedná sa o dvojdňový program, pričom aktivita sa uskutoční v dňoch 17. – 18.10.2016. jedná sa o stretnutie so zahraničnými partnermi z územia MAS Českej republiky. Program je zameraný na výmenu skúseností s prístupom LEADER, možnosti Ďalšej spolupráce a prezentácia príkladov dobrej praxe.

Bližšie informácie sú uvedené v pozvánke s programom.

Informačný seminár EIP

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj si vás dovoľuje pozvať na informačný seminár s názvom: Európske inovačné partnerstvo v podmienkach Slovenskej republiky.

Seminár sa uskutoční dňa 29.09.2016 v priestoroch Výskumného centra AgrioBioTech SPU v Nitre so začiatkom o 08.30 hod.

Viac informácií nájdete v priloženej pozvánke s programom.

Výstava ZEMĚ ŽIVITELKA 2016

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj si vás dovoľuje srdečne pozvať na 43. ročník medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy  ZEMĚ ŽIVITELKA, ktorá sa uskutoční v dňoch 25. – 30.08.2016 na Výstavisku České Budějovice a.s. (Česká republika).

Naše pracovisko bude na výstave prítomné v dňoch 29 a 30.08.2016 pričom našu expozíciu nájdete v pavilóne T1. V rámci našej expozície budeme prezentovať NSRV SR, Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 a pod. V rámci svojej expozície budeme návštevníkom výstavy prezentovať regionálne produkty z územia Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Výstava je tento rok zameraná na nasledovné oblasti:

 • obnova a rozvoj vidieka,
 • rastlinná a živočíšna výroba,
 • poľnohospodárska technika,
 • potravinárska výroba,
 • lesné a vodné hospodárstvo,
 • záhradníctvo a pestovanie plodín,
 • služby pre poľnohospodárstvo a i.

Viac informácií nájdete na tejto stránke výstaviska . Dúfame, že nás poctíte svojou návštevou a už teraz sa tešíme na stretnutie s vami!

Výstava Agrokomplex 2016

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj si vás dovoľuje srdečne pozvať na 43. ročník medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex 2016, ktorá sa uskutoční v dňoch 18. – 21.08.2016 na výstavisku Agrokomplex v Nitre.

Nájdete nás v rámci spoločnej expozície Národnej siete rozvoja vidieka SR umiestnenej v pavilóne M1 výstaviska.

V rámci spoločného priestoru pavilónu budú svoju činnosť prezentovať: Centrálna jednotka a Regionálne antény NSRV SR, Agentúra pre rozvoj vidieka, miestne akčné skupiny, verejno-súkromné partnerstvá, zahraniční partneri, zástupcovia miestnych akčných skupín z Českej republiky a i.

Dúfame, že nás poctíte svojou návštevou a už teraz sa tešíme na stretnutie s vami!

Profil Národnej siete rozvoja vidieka SR

Touto cestou dávame do pozornosti dokument: Profil Národnej siete rozvoja vidieka SR, ktorý bol vytvorený Centrálnou jednotkou NSRV SR a obsahuje informácie o úlohách NSRV SR, cieľoch, štruktúre, členstve a pod. Uvedený dokument je dostupný len v anglickom jazyku.

Regionálna anténa NSRV SR pre Nitriansky kraj začína svoju činnosť

Dňa 10.06.2016 bola uzatvorená zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s číslom 167/2016-280/MPRV SR medzi Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky a spoločnosťou PROUNION a.s., na základe ktorej bude spoločnosť PROUNION a.s. zabezpečovať aktivity Regionálnej antény Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj. Tešíme sa na spoluprácu v prospech rozvoja vidieka.

V prípade akýchkoľvek otázok na členstvo a aktivity NSRV sa môžete obrátiť na regionálneho koordinátora Ing. Ondreja Hanušovského

Predstavenie RA NSRV SR:

PROUNION, a.s. je poradenská spoločnosť v oblasti európskych politík, najmä politiky rozvoja vidieka, regionálneho rozvoja a inovačnej politiky.

Cieľom spoločnosti je poskytovať kvalitné služby všetkým účastníkom rozvoja vidieka (obce, poľnohospodári, podnikatelia, mimovládne organizácie, atď.) za účelom zlepšenia životnej úrovne občanov Slovenska, prostredníctvom terénneho poradenstva, vzdelávania, spolupráce s partnermi, prenosu poznatkov zo zahraničia a transferu technológií do praxe.

PROUNION sa orientuje nielen na riešenie akútnych a aktuálnych problémov spoločnosti, ale sústreďuje sa najmä na budúce príležitosti svojich klientov v rámci Slovenska a celej Európy.

V oblasti poľnohospodárstva, rozvoja vidieka, rybného hospodárstva a lesníctva úspešne realizujeme projekty už viac než 10 rokov. V tejto oblasti patrí náš tím k lídrom na trhu. Naši odborníci aktívne prispievajú k tvorbe poľnohospodárskeho poradenského systému na Slovensku. Sme spoločnosť certifikovaná na poradenstvo v rámci Programu rozvoja vidieka v oblasti krížového plnenia. Participovali sme na hodnotení Spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej Únie v oblasti agroenvironmentálnych platieb a spoločnej organizácie trhu pre ovocie a víno. V súčasnosti je naša spoločnosť členom Európskeho združenia pre vidiecke siete v Bruseli – zastupujúca záujmy Slovenska v oblasti „poradenské služby“.

Spoločnosť PROUNION ponúka vzdelávanie a informácie v rôznych oblastiach: projektové riadenie, krížové plnenie noriem ES, energetická efektívnosť, vidiecky cestovný ruch a predaj z dvora.

Z hľadiska prenosu poznatkov do praxe, sme jedným zo zakladateľov BioEconomy klastra, kde sa budeme snažiť presadzovať spoluprácu vedecko-výskumných organizácií s malými a strednými podnikateľmi. Jedným z nástrojov takejto spolupráce je aj AgroBioTech Transfer Centrum pri SPU v Nitre, na budovaní ktorého sa podieľali aj naši odborníci.

Aktívne sa angažujeme v rámci európskej územnej spolupráce. Participujeme na projektoch v programe cezhraničnej spolupráce. Pomáhame pri zakladaní Európskych zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), klastrov, regionálnych energetických agentúr alebo ďalších inštitúcií. PROUNION ako organizácia riadiaca Úniu klastrov Slovenska má skúsenosti s medzinárodnými projektmi v rámci programov Stredná Európa, Juhovýchodná Európa a 7.rámcový program EÚ. Zároveň je v rámci Dunajskej stratégie členom Riadiaceho výboru prioritnej oblasti 8 zameranej na podporu konkurencieschopnosti podnikov vrátane klastrov.

Odborníci nášho tímu majú dlhoročné skúsenosti s prácou pre významné medzinárodné organizácie, ako napr.: Európska komisia (EK), Svetová banka, Európska investičná banka (EIB), Európska banka pre rekonštrukciu a rozvoj (EBRD), Ministerstvo poľnohospodárstva USA (USDA).

RA NSRV SR pre Nitriansky kraj bude sieťovať organizácie a správne orgány, ktoré sa podieľajú na rozvoji vidieka za účelom správnej a plynulej implementácie Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020.