Vítame Vás na stránkach spoločnosti PROUNION a.s.

Dňa 15.06.2016 zverejnil na svojej stránke Environmentálny fond informáciu,  že   Environmentálny fond rozširuje Špecifikáciu činností podpory formou dotácie pre rok 2016 v oblasti C: Rozvoj odpadového hospodárstva, o činnosť C4: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom.  Environmentálny fond zároveň zverejňuje aj formulár Žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie a Príručku pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu pre rok 2016 na činnosť C4.

Bližšie informácie týkajúce podávania žiadostí o podporu formou dotácie nájdete tu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *