Monthly Archives: október 2016

Odborná exkurzia_Poľsko

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj organizuje odbornú exkurziu do Poľska. Odborná exkurzia na územie MAS  MAS Podbiabiogórze, MAS Turystyczna Podkowa a MAS Piękna Ziemia Gorczańska… Read more »

Metodika spracovania PRO

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR zverejnilo na svojej webovej stránke novú metodiku tvorby metodiky spracovania programu rozvoja obce a spoločného programu rozvoja obcí. Uvedený dokument je možné stiahnuť na: http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=163665