Monthly Archives: november 2016

FAQ k Výzve č.20/PRV/2016

Centrálna jednotka NSRV SR dáva do pozornosti odpovede na otázky týkajúce sa Výzvy č.20/PRV/2016 podopatrenie 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a metodického pokynu… Read more »