Monthly Archives: december 2016

Výzva iROP

Dňa 06.12.2016 vyhlásilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy. Kód výzvy:  IROP-PO1-SC121-2016-12  V rámci výzvy… Read more »

Výzva OP VaI – podnikatelia

Dňa 22.11.2016 vyhlásilo Ministerstvo hospodárstva SR výzvy na podporu začínajúcich a existujúcich mikro-, malých a stredných podnikov (nákup technológií, zavádzanie nástrojov elektronického podnikania a doplnkovo marketingové aktivity/zvyšovanie zručností a kompetencií… Read more »

Informačný seminár

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj si vás dovoľuje pozvať na informačný seminár, ktorý nesie názov: Aktuálne dotačné schémy pre samosprávy.Seminár sa uskutoční dňa 12.12.2016 vo Vinárni Drevaňa… Read more »