Monthly Archives: január 2017

Envirofond

Environmentálny fond Slovenskej republiky na svojom webovom sídle zverejnil informácie o aktuálne platných podporách formou dotácie. Jedná sa o činnosti: činnosť C4: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom činnosť L3: Zvyšovanie… Read more »