Monthly Archives: február 2017

Tlačová správa

Pôdohospodárska platobná agentúra pristúpila k zverejňovaniu informácií o podporách nad rámec zákona PPA zverejňuje informácie pre prijímateľov, žiadateľov i verejnosť nad rámec zákona Opatrenia v rámci programu transparentnosti a prísnej kontroly oprávnenosti výdavkov nového… Read more »