Oznámenie k aktualizácii Príručky pre žiadateľa nenávratného finančného príspevku z PRV SR 2014 – 2020

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Príručka pre žiadateľa aktualizovanú verziu č. 02 Príručky pre žiadateľa nenávratného finančného príspevku z PRV SR 2014 – 2020, vrátane všetkých jej príloh.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *