Výsledky hodnotenia žiadosti o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútu miestnej akčnej skupiny

V rámci výzvy na predkladanie žiadosti o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútu miestnej akčnej skupiny  (ďalej len „ŽoSS_MAS“), ktorá bola zverejnená  2. mája 2017 (číslo výzvy: 21/PRV/2017), bolo Výberovou komisiou pre schvaľovanie stratégií CLLD a výber MAS schválených 87 verejno-súkromných partnerstiev, ktoré splnili podmienky poskytnutia príspevku, a ktorým bude  Pôdohospodárskou platobnou agentúrou zaslané  Rozhodnutie o schválení stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a o udelení štatútu miestnej akčnej skupiny.

Z celkového počtu 121 ŽoSS_MAS, ktoré boli prijaté na Pôdohospodársku platobnú agentúru nesplnilo podmienky poskytnutia príspevku 34 verejno-súkromných partnerstiev.

Zoznam schválených MAS a neschválených VSP sa dá pozrieť na stránke: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&navID2=1&sID=43&id=12237

Zároveň dávame do pozornosti aktualizáciu Systému riadenia CLLD – verzia 1.7, ktorá sa dá stiahnuť na stránke: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1182&navID2=1182&sID=43&id=12260

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *