Author Archives: ADMIN

Odborná exkurzia_Poľsko

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj organizuje odbornú exkurziu do Poľska. Odborná exkurzia na územie MAS  MAS Podbiabiogórze, MAS Turystyczna Podkowa a MAS Piękna Ziemia Gorczańska… Read more »

Metodika spracovania PRO

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR zverejnilo na svojej webovej stránke novú metodiku tvorby metodiky spracovania programu rozvoja obce a spoločného programu rozvoja obcí. Uvedený dokument je možné stiahnuť na: http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=163665

Informačný seminár EIP

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj si vás dovoľuje pozvať na informačný seminár s názvom: Európske inovačné partnerstvo v podmienkach Slovenskej republiky. Seminár sa uskutoční dňa 29.09.2016… Read more »

Výstava ZEMĚ ŽIVITELKA (ČR)

Spoločnosť PROUNION a.s. si vás dovoľuje srdečne pozvať na 43. ročník medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy  ZEMĚ ŽIVITELKA, ktorá sa uskutoční v dňoch 25. – 30.08.2016 na Výstavisku České Budějovice a.s. (Česká… Read more »

Výstava Agrokomplex 2016

Spoločnosť PROUNION a.s. si vás dovoľuje srdečne pozvať na 43. ročník medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex 2016, ktorá sa uskutoční v dňoch 18. – 21.08.2016 na výstavisku Agrokomplex v… Read more »