Category Archives: Nezaradené

Tlačová správa

Pôdohospodárska platobná agentúra pristúpila k zverejňovaniu informácií o podporách nad rámec zákona PPA zverejňuje informácie pre prijímateľov, žiadateľov i verejnosť nad rámec zákona Opatrenia v rámci programu transparentnosti a prísnej kontroly oprávnenosti výdavkov nového… Read more »

Envirofond

Environmentálny fond Slovenskej republiky na svojom webovom sídle zverejnil informácie o aktuálne platných podporách formou dotácie. Jedná sa o činnosti: činnosť C4: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom činnosť L3: Zvyšovanie… Read more »