INTERREG

Spoločnosť PROUNION a.s. má skúsenosti s implementáciou medzinárodných projektov ako člen konzorcia.

Aktuálne prebiehajúce projekty:
DanuBioValNet