DanuBioValNet

Názov projektu: Cross-clustering partnership for boosting eco-innovation by developing a joint bio-based value-added network for the Danube Region
Kód projektu: DTP-1-095-1.1
Program: Danube Transnational Programme
Trvanie projektu: január 2017 – jún 2019
Lead partner: BIOPRO Baden-Württemberg GmbH (Nemecko)
Web projektu: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danubiovalnet

Partneri projektu

Cieľ projektu:
Projekt sa zameriava na podporu eko-inovácií v tzv. bio-based priemysle prostredníctvom zlepšenia rámcových podmienok a využitia klastrov, potenciálu a rôznorodosti Dunajského regiónu.

Aktivity projektu:
WP1 – Manažment projektu
WP2 – Komunikačné aktivity
WP3 – Mapovanie hodnotového reťazca
WP4 – Stratégie a politiky
WP5 – Vývoj nástrojov
WP6 – Pilotné akcie a hodnotenie

Newsletter 01/2018

Newsletter 01/2017

Press release

Video zo stretnutia v Prahe


AKTUALITY:

Dva slovenské klastre ocenené certifikátom Bronze Label

SAVE THE DATE! Meet & Match Event – Phytopharma Day (05.12.2017, Stuttgart)


Programme co-funded by European Union funds (ERDF, IPA, ENI)

DTP_logo_Big