Prounion
- PROUNION -
konzultačná spoločnosť
s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti
projektového poradenstva

MODERNÉ SMART TECHNOLÓGIE V ROZVOJI OBCÍ A REGIÓNOV

Regionálna anténa NSRV SR pre Nitriansky kraj pozýva všetkých záujemcov zo strany miestnych samospráv a širokej verejnosti na informačný seminár prostredníctvom aplikácie ZOOM, ktorého cieľom je poskytnutie aktuálnych informácií k problematike podpory inteligentných dedín v nadväznosti na opatrenia 7, 16 a 19 z PRV SR 2014 – 2020 a na výstupy medzinárodných zasadnutí TPS pre „smart villages“, ktorej aktívnym členom je RA NSRV SR pre Nitriansky kraj a realizáciu projektu „SMART RURAL“. Zároveň je cieľom podujatia priniesť do povedomia politiku inteligentných vidieckych obcí a inteligentného vidieka s praktickými ukážkami a diskusiou s odborníkmi na smart riešenia a smart aplikácie . Tešíme sa na Vašu účasť.