Prounion
- PROUNION -
konzultačná spoločnosť
s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti
projektového poradenstva

DLHODOBÁ VÍZIA PRE VIDIEK

Regionálna anténa NSRV SR pre Nitriansky kraj pozýva všetkých záujemcov na participatívny workshop prostredníctvom aplikácie ZOOM, ktorého cieľom je poskytnutie aktuálnych informácií k problematike dlhodobej vízie pre vidiecke oblasti, ktorú koncipuje Európska komisia za účasti Európskej siete pre rozvoj vidieka a práca v skupinách, ktorá zabezpečí participáciu širokého spektra účastníkov na predmetnej vízii. Počas workshopu budú prezentované aj plány NSRV SR pre rok 2021 a plánované výzvy PRV SR 2014 - 2020 na nasledujúce obdobie.


Tešíme sa na Vašu účasť.