Prounion
- PROUNION -
konzultačná spoločnosť
s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti
projektového poradenstva

Contact

PROUNION a.s.
Piaristická 2, 949 01 Nitra
Slovak Republic
Tel./Fax: +421 37 65 42 421
Email: info@prounion.sk

Bank account information:
UniCredit Bank Slovakia, a.s.
IBAN: SK9411110000001094757008
SWIFT: UNCRSKBX