Prounion
- PROUNION -
konzultačná spoločnosť
s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti
projektového poradenstva

Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj si Vás dovoľuje pozvať na pracovné stretnutie, ktoré je zamerané na problematiku Výzvy 20/PRV/2016. Pracovné stretnutie sa uskutoční dňa 10.11.2016 v priestoroch Penziónu Dolina (Horné Lefantovce). Viac informácií je možné získať v pozvánke s programom.