Prounion
- PROUNION -
konzultačná spoločnosť
s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti
projektového poradenstva

O SPOLOČNOSTI

PROUNION a.s. je poradenská spoločnosť, ktorá spája dlhoročné skúsenosti v oblasti projektového poradenstva v priestore Slovenska i zahraničia s precíznou prácou zorientovaných odborníkov. Základným kameňom spoločnosti PROUNION je komunikácia, koordinácia a spolupráca s partnermi. Našou snahou je účastníkov trhu spájať a nie rozdeľovať.

Spoločnosť PROUNION a.s. prostredníctvom svojich odborníkov s 15 ročnými skúsenosťami poskytuje komplexné poradenské služby. Naši stáli odborníci pracovali na rôznych projektoch v zahraničí a majú skúsenosti z Hong Kongu, USA, Kazachstanu, Nemecka, Fínska, Bulharska, Rumunska, Rakúska, Poľska, Maďarska, Cypru, Slovinska, Českej republiky.

Náš tím má skúsenosti s prácou pre významné medzinárodné organizácie: Európska komisia (EK), Svetová banka, Európska investičná banka (EIB), Európska banka pre rekonštrukciu a rozvoj (EBRD), Ministerstvo poľnohospodárstva USA (USDA), Agentúra Spojených štátov amerických pre medzinárodný rozvoj (USAID), Sociéte Generále d.e. Surveilance (SGS), Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (IAEA).

Základom úspechu je poskytovanie komplexného poradenstva našim klientom, od vyhľadania vhodnej podpory a prípravy kvalitného projektového zámeru, cez spracovanie kompletnej projektovej dokumentáciu, až po právne poradenstvo pri podpise grantovej zmluvy a zabezpečenie implementačných aktivít pri administrácii, financovaní a monitorovaní projektu. Sme so svojimi klientmi od začiatku až do úspešného konca.

Realizujeme poradenstvo inovatívnym a jedinečným spôsobom, našich klientov odbremeníme od administratívnej náročnosti implementácie projektov a zabezpečíme odstránenie chýb, ktoré vedú k odobratiu finančného príspevku.

Našim cieľom je optimálny priebeh projektu a minimalizácia negatívnych vplyvov. Šetríme Váš čas aj peniaze!


Sme zaregistrovaný v zozname subjektov "Transparensy register"! 

 


http://ec.europa.eu/transparencyregister/public