Prounion
- PROUNION -
konzultačná spoločnosť
s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti
projektového poradenstva

KONTAKT

PROUNION a.s.
Piaristická 2, 949 01 Nitra
Slovenská republika
Tel./Fax: +421 37 65 42 421
Email: info@prounion.sk

Bankové spojenie:
UniCredit Bank Slovakia, a.s.
IBAN: SK9411110000001094757008
SWIFT: UNCRSKBX