Prounion
- PROUNION -
konzultačná spoločnosť
s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti
projektového poradenstva

Podpora umelej inteligencie pre malé a stredné podniky

 

Akronym: BrAIn

Rámec: Dunajský regionálny program

Trvanie projektu: 01.01.2024 - 30.06.2026

 

Cieľ projektu:

Projekt BrAIn: Inovácie a technológia v dunajskej oblasti

Cieľom projektu BrAIn je zlepšiť konkurencieschopnosť ekonomík a malých a stredných podnikov dunajskej oblasti prostredníctvom technológií AI, i4.0 a ľudsko-centrických technológií i5.0. Prostredníctvom svojej nadnárodnej spolupráce projekt ponúka koordinovaný technologický vývoj a školiace programy zamerané na podporu inovácií a praktických riešení pre integráciu do hodnotových reťazcov.

 

Kľúčové oblasti, ako sú výroba, agropotravinárstvo a zdravotníctvo, čelia mnohým výzvam, vrátane rastúcich nákladov na prácu, demografických problémov a rýchlej technologickej transformácie priemyslu. Na tieto reaguje projekt BrAIn pilotnými programami a opatreniami na podporu regionálneho a medzinárodného šírenia poznatkov získaných na lokálnej úrovni.

 

Projekt využíva rámec podpory inovácií EÚ, najmä stratégiu S3 a nariadenie ES 2021/1060, na podporu lokálnej aplikácie poznatkov a technológií a efektívnu integráciu do hodnotových reťazcov. Týmto spôsobom projekt BrAIn prispieva k vyváženejšiemu a udržateľnému rozvoju dunajskej oblasti.

 

Partneri projektu:

Pannon Business Network Association (PBN) - Hungary - LP

ITC – Innovation Technology Cluster Murska Sobota (ITC) - Slovenia

Steinbeis 2i GmbH (SEZ) - Germany

Foundation Cluster Information and Communication Technologies (ICT Cluster) - Bulgaria

West Regional Development Agency (W RDA) - Romania

PROUNION (PU) - Slovakia

Business Upper Austria (Biz-up) - Austria

XR Institute Ltd. - (XRI) - Czech Republic

University of Belgrade - School of Electrical Engineering (ETF) - Serbia

Organization for Entrepreneurship Development (ODA) - Moldova

Information Society Development Institute (IDSI) - Moldova

 

Aktivity PROUNION:

PROUNION zohráva špecifickú úlohu v projekte BrAIn, zameriavajúc sa na zvýšenie konkurencieschopnosti MSP prostredníctvom inovácií riadených AI. Realizujeme nadnárodnú analýzu, identifikujeme zručnosti a potreby MSP v oblasti AI, ktoré sú kľúčové pre prekonanie priemyselných výziev. Naše úsilie sa rozširuje aj na tvorbu nadnárodnej siete pre zdieľanie poznatkov, zdôrazňujúc dôležitosť spolupracujúcej inovácie.

 

PROUNION sa zúčastňuje na návrhu a realizácii demo prípadov v oblasti výroby, aplikuje riešenia AI na skutočné výzvy v rámci výroby. Tieto prípady ukazujú praktické využitie AI, zamerané na energetickú účinnosť a zlepšenie dodávateľských reťazcov, čím prezentujú našu technickú odbornosť a vedúce postavenie pri implementácii AI pre udržateľnú prevádzku. Prostredníctvom rozsiahlych školiacich programov, nadnárodných aj lokálnych, máme za cieľ vybaviť MSP potrebnými zručnosťami na adopciu technológií AI. Náš príspevok do celostnej správy o prenose poznatkov definuje akčné stratégie, zaistí, aby poznatky z projektu podporili rast a udržateľnosť MSP.

 

Pri šírení výsledkov projektu PROUNION zabezpečuje, že získané poznatky dosiahnu široké publikum, čím podporujú široké uplatnenie riešení AI. Naša aktívna účasť na projekte BrAIn nielen zvýrazňuje náš záväzok k inováciám, ale aj našu úlohu pri pohone digitálnej transformácie MSP v sektore výroby.

 

Rozpočet v eurách:

Celkový rozpočet projektu: 1 874 990,00 EUR

Financovanie z ERDF: 225 800,00 €

 

Domovská stránka projektu: https://interreg-danube.eu/projects/brain

Domovská stránka programu: https://interreg-danube.eu/

Manažér projektu (PROUNION): Andrej Gero (gero@prounion.sk)

 

"Tento projekt je podporovaný Interreg Programom dunajského regiónu Interreg, kofinancovaný Európskou úniou."