Prounion
- PROUNION -
konzultačná spoločnosť
s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti
projektového poradenstva

Pripravované aktivity

Regionálna konferencia "smart vidiek"

Regionálna konferencia "smart vidiek"

Nitriansky samosprávny kraj a Národná sieť rozvoja vidieka SR, regionálna anténa pre Nitriansky kraj Vás pozývajú na konferenciu „SMART vidiek“. Konferencia sa bude konať dňa 24. októbra 2019 v priestoroch pavilónu „K „na Agrokomplexe od 9.15 hod. za účasti všetkých MAS z Nitrianskeho regiónu, partnerov, zástupcov VÚC a hostí.

Čítaj viac
Pozvánka na Odbornú exkurziu do zahraničia – Česká republika/Nemecko (Regionálnych antén NSRV SR pre Nitriansky, Trnavský a Trenčiansky kraj)

Pozvánka na Odbornú exkurziu do zahraničia – Česká republika/Nemecko (Regionálnych antén NSRV SR pre Nitriansky, Trnavský a Trenčiansky kraj)

Odborná exkurzia do Českej republiky a Nemecka bude prebiehať v dňoch 8. – 11. októbra 2019 v území MAS Český sever a MAS NATURPARK ZITTAUER GEBIRGE Exkurzia je zameraná na problematiku rozvoja vidieka, LEADER, projekty spolupráce, vidiecky cestovný ruch a prezentáciu rozvojových projektov podporených zo zdrojov EÚ.

Čítaj viac
Integrované projekty so sociálnym aspektom vo vidieckom priestore

Integrované projekty so sociálnym aspektom vo vidieckom priestore

Regionálna anténa NSRV SR pre Nitriansky kraj pozýva všetkých záujemcov zo strany MAS, obcí a podnikateľov na seminár, ktorého témou je poskytnúť informácie v oblasti uplatňovania sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní pri projektoch PRV SR, dodržiavanie horizontálnych princípov (nediskriminácia, rovnosť, udržateľný rast) pri projektoch PRV SR a k sociálnym inováciám resp. integrovaným projektom so sociálnym aspektom vo vidieckom priestore. Súčasťou programu bude aj prezentácia príkladov dobrej praxe zo SR a zahraničia. Tešíme sa na Vašu účasť.

Čítaj viac