Prounion
- PROUNION -
konzultačná spoločnosť
s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti
projektového poradenstva

Pripravované aktivity

Integrované projekty so sociálnym aspektom vo vidieckom priestore

Integrované projekty so sociálnym aspektom vo vidieckom priestore

Regionálna anténa NSRV SR pre Nitriansky kraj pozýva všetkých záujemcov zo strany MAS, obcí a podnikateľov na seminár, ktorého témou je poskytnúť informácie v oblasti uplatňovania sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní pri projektoch PRV SR, dodržiavanie horizontálnych princípov (nediskriminácia, rovnosť, udržateľný rast) pri projektoch PRV SR a k sociálnym inováciám resp. integrovaným projektom so sociálnym aspektom vo vidieckom priestore. Súčasťou programu bude aj prezentácia príkladov dobrej praxe zo SR a zahraničia. Tešíme sa na Vašu účasť.

Čítaj viac