Prounion
- PROUNION -
konzultačná spoločnosť
s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti
projektového poradenstva

Pripravované aktivity

informačný seminár „Príručka pre prijímateľa LEADER – aktualizácia 1.2“

informačný seminár „Príručka pre prijímateľa LEADER – aktualizácia 1.2“

Regionálna anténa NSRV SR pre Nitriansky kraj pozýva všetkých záujemcov zo strany MAS na seminár, ktorého témou je poskytnúť informácie k aktualizovanej Príručke pre implementáciu LEADER, verzia 1.2 s praktickými ukážkami práce v ITMS 2014+ neverejná časť. Tešíme sa na Vašu účasť.

Čítaj viac
"Nitriansky vínny festival 2019“ kultúrny a sprievodný program

"Nitriansky vínny festival 2019“ kultúrny a sprievodný program

„Nitriansky vínny festival 2019“ kultúrny a sprievodný program Podujatie sa bude konať v dňoch 8. – 9. novembra 2019 v priestoroch Nitrianskeho hradu v Nitre. 10. ročník Nitrianskeho vínneho festivalu je oslavou kvalitného vína zo Slovenska i z Moravy a bude sa niesť v príjemnej atmosfére, ktorú ponúkajú pivničné priestory Nitrianskeho podhradia.

Čítaj viac
Súčasné problémy CLLD na Slovensku v intenciách budúcej politiky

Súčasné problémy CLLD na Slovensku v intenciách budúcej politiky

Koordinátor Regionálnej antény Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj sa v dňoch 14. – 15. novembra 2019 zúčastní medzinárodnej konferencie s názvom „Súčasné problémy CLLD na Slovensku v intenciách budúcej politiky“, ktorú organizuje Národná sieť miestnych akčných skupín SR v spolupráci s Regionálnou anténou NSRV SR pre Trenčiansky kraj, Trenčianskym samosprávnym krajom, Žilinským samosprávnym krajom a Trnavským samosprávnym krajom. Konferencia sa uskutočnní v reprezentačných priestoroch Kursalonu v Trenčianskych Tepliciach.

Čítaj viac
Regionálna konferencia "smart vidiek"

Regionálna konferencia "smart vidiek"

Nitriansky samosprávny kraj a Národná sieť rozvoja vidieka SR, regionálna anténa pre Nitriansky kraj Vás pozývajú na konferenciu „SMART vidiek“. Konferencia sa bude konať dňa 24. októbra 2019 v priestoroch pavilónu „K „na Agrokomplexe od 9.15 hod. za účasti všetkých MAS z Nitrianskeho regiónu, partnerov, zástupcov VÚC a hostí.

Čítaj viac
Pozvánka na Odbornú exkurziu do zahraničia – Česká republika/Nemecko (Regionálnych antén NSRV SR pre Nitriansky, Trnavský a Trenčiansky kraj)

Pozvánka na Odbornú exkurziu do zahraničia – Česká republika/Nemecko (Regionálnych antén NSRV SR pre Nitriansky, Trnavský a Trenčiansky kraj)

Odborná exkurzia do Českej republiky a Nemecka bude prebiehať v dňoch 8. – 11. októbra 2019 v území MAS Český sever a MAS NATURPARK ZITTAUER GEBIRGE Exkurzia je zameraná na problematiku rozvoja vidieka, LEADER, projekty spolupráce, vidiecky cestovný ruch a prezentáciu rozvojových projektov podporených zo zdrojov EÚ.

Čítaj viac
Integrované projekty so sociálnym aspektom vo vidieckom priestore

Integrované projekty so sociálnym aspektom vo vidieckom priestore

Regionálna anténa NSRV SR pre Nitriansky kraj pozýva všetkých záujemcov zo strany MAS, obcí a podnikateľov na seminár, ktorého témou je poskytnúť informácie v oblasti uplatňovania sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní pri projektoch PRV SR, dodržiavanie horizontálnych princípov (nediskriminácia, rovnosť, udržateľný rast) pri projektoch PRV SR a k sociálnym inováciám resp. integrovaným projektom so sociálnym aspektom vo vidieckom priestore. Súčasťou programu bude aj prezentácia príkladov dobrej praxe zo SR a zahraničia. Tešíme sa na Vašu účasť.

Čítaj viac