Prounion
- PROUNION -
konzultačná spoločnosť
s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti
projektového poradenstva

Pripravované aktivity

Fórum KC SPU – úprava verejných priestranstiev a tradičná architektúra na slovenskom vidieku

Fórum KC SPU – úprava verejných priestranstiev a tradičná architektúra na slovenskom vidieku

Regionálna anténa NSRV SR pre Nitriansky kraj pozýva všetkých záujemcov na podujatie „Fórum KC SPU – úprava verejných priestranstiev a tradičná architektúra na slovenskom vidieku “. Bližšie informácie sú uvedené v pozvánke a tešíme sa na Vašu účasť.

Čítaj viac
Odborná exkurzia do zahraničia – Chorvátsko

Odborná exkurzia do zahraničia – Chorvátsko

Regionálna anténa NSRV SR pre Nitriansky kraj pozýva všetkých záujemcov na "Odbornú exkurziu do zahraničia – Chorvátsko" . Bližšie informácie sú uvedené v pozvánke a tešíme sa na Vašu účasť.

Čítaj viac
VÝZVA Č. 58/PRV/2022 a 59/PRV/2022 PRE PODOPATRENIE 8.5

VÝZVA Č. 58/PRV/2022 a 59/PRV/2022 PRE PODOPATRENIE 8.5

Regionálna anténa NSRV SR pre Nitriansky kraj pozýva všetkých záujemcov na online seminár s názvom „VÝZVA Č. 58/PRV/2022 PRE PODOPATRENIE 8.5 - INVESTÍCIE DO ROZVOJA LESNÝCH OBLASTÍ A ZLEPŠENIA ŽIVOTASCHOPNOSTI LESOV A Č. 59/PRV/2022 PRE PODOPATRENIE 8.5 - INVESTÍCIE DO ROZVOJA LESNÝCH OBLASTÍ A ZLEPŠENIA ŽIVOTASCHOPNOSTI LESOV PRV SR 2014 - 2022“. Bližšie informácie sú uvedené v pozvánke a tešíme sa na Vašu účasť

Čítaj viac
MEDZINÁRODNÉ STRETNUTIE S PARTNERMI Z ČESKEJ REPUBLIKY PRACUJÚCIMI NA PRINCÍPE LEADER/CLLD

MEDZINÁRODNÉ STRETNUTIE S PARTNERMI Z ČESKEJ REPUBLIKY PRACUJÚCIMI NA PRINCÍPE LEADER/CLLD

Regionálna anténa NSRV SR pre Nitriansky kraj pozýva všetkých záujemcov na "MEDZINÁRODNÉ STRETNUTIE S PARTNERMI Z ČESKEJ REPUBLIKY PRACUJÚCIMI NA PRINCÍPE LEADER/CLLD“ . Bližšie informácie sú uvedené v pozvánke a tešíme sa na Vašu účasť.

Čítaj viac
Výzva č. 57/PRV/2022 pre podopatrenie 19.4 - Podpora na prevádzkové náklady a oživenie

Výzva č. 57/PRV/2022 pre podopatrenie 19.4 - Podpora na prevádzkové náklady a oživenie

Regionálna anténa NSRV SR pre Nitriansky kraj pozýva všetkých záujemcov na školenie s názvom „Výzva č. 57/PRV/2022 pre podopatrenie 19.4 - Podpora na prevádzkové náklady a oživenie“ . Bližšie informácie sú uvedené v pozvánke a tešíme sa na Vašu účasť.

Čítaj viac
Regionálna konferencia "Podporujeme vidiek Nitrianskeho kraja"

Regionálna konferencia "Podporujeme vidiek Nitrianskeho kraja"

Nitriansky samosprávny kraj a Národná sieť rozvoja vidieka SR, regionálna anténa pre Nitriansky kraj Vás pozývajú na konferenciu „Podporujeme vidiek Nitrianskeho kraja“. Konferencia sa bude konať dňa 21. septembra 2022 v priestoroch Kaštieľa Mojmírovce od 9.15 hod. za účasti všetkých MAS z Nitrianskeho regiónu, partnerov, zástupcov VÚC a hostí.

Čítaj viac
LEADERfest 2022

LEADERfest 2022

Regionálna anténa NSRV SR pre Nitriansky kraj pozýva širokú verejnosť na podujatie "LEADERfest 2022 v obci Čejkovice v Českej republike v dňoch 21. - 22. 09. 2022. Bližšie informácie sú uvedené v pozvánke a tešíme sa na stretnutie s Vami.

Čítaj viac
Agrokomplex 2022

Agrokomplex 2022

Regionálna anténa NSRV SR pre Nitriansky kraj pozýva širokú verejnosť na výstavu "Agrokomplex 2022 v priestoroch Národného výstaviska AGROKOMPLEX Nitra v dňoch 18. - 21. 08. 2022. Bližšie informácie sú uvedené v pozvánke a tešíme sa na stretnutie s Vami.

Čítaj viac
ZEMĚ ŽIVITELKA 2022

ZEMĚ ŽIVITELKA 2022

Regionálna anténa NSRV SR pre Nitriansky kraj pozýva širokú verejnosť na výstavu "Země živitelka 2022 v priestoroch výstaviska České Budějovice v dňoch 25. - 30. 08. 2022. Bližšie informácie sú uvedené v pozvánke a tešíme sa na stretnutie s Vami.

Čítaj viac
Hody v obci Volkovce

Hody v obci Volkovce

„Volkovecké hody v roku 2022" Podujatie sa bude konať dňa 23. júla v priestoroch futbalového areálu obce Volkovce. Súčasťou podujatia bude bohatý kultúrny a sprievodný program hodových slávností. Svoj priestor na podujatí bude mať aj Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj s možnosťou poskytnutia informácií o NSRV SR, jej činnosti a aktivitách a o aktuálnych výzvach Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020. Viac informácií v priloženej Pozvánke na podujatie.

Čítaj viac
Nové príležitosti pre rozvoj podnikania v oblasti remesiel na vidieku

Nové príležitosti pre rozvoj podnikania v oblasti remesiel na vidieku

Regionálna anténa NSRV SR pre Nitriansky kraj pozýva všetkých záujemcov na seminár s názvom „Nové príležitosti pre rozvoj podnikania v oblasti remesiel na vidieku“. Bližšie informácie sú uvedené v pozvánke a tešíme sa na Vašu účasť.

Čítaj viac
DEŇ OBCE CHOČA

DEŇ OBCE CHOČA

Regionálna anténa NSRV SR pre Nitriansky kraj a Obec Choča pozýva širokú verejnosť na podujatie "Deň obce Choča" v centre obce Choča dňa 25. 06. 2022. Bližšie informácie sú uvedené v pozvánke a tešíme sa na stretnutie s Vami.

Čítaj viac
Nový prístup v implementácii podopatrenia 19.2 (MAS)

Nový prístup v implementácii podopatrenia 19.2 (MAS)

Regionálna anténa NSRV SR pre Nitriansky kraj pozýva všetkých záujemcov na školenie s názvom „Nový prístup v implementácii podopatrenia 19.2 (MAS)“ . Bližšie informácie sú uvedené v pozvánke a tešíme sa na Vašu účasť.

Čítaj viac
VÝZVA Č. 51/PRV/2021 A Č. 52/PRV/2022

VÝZVA Č. 51/PRV/2021 A Č. 52/PRV/2022

Regionálna anténa NSRV SR pre Nitriansky kraj pozýva všetkých záujemcov o projektovú podporu z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2022 v rámci Výzvy 51/PRV/2021 a 52/PRV/2022 na informačný seminár, ktorého témou je poskytnúť základné informácie z prípravy ŽoNFP a plnenia podmienok poskytnutia príspevku. Tešíme sa na Vašu účasť.

Čítaj viac
Informačný seminár „IMPLEMENTÁCIA PROJEKTU V RÁMCI PRV SR 2014 – 2020 V KOCKE“

Informačný seminár „IMPLEMENTÁCIA PROJEKTU V RÁMCI PRV SR 2014 – 2020 V KOCKE“

Regionálna anténa NSRV SR pre Nitriansky kraj pozýva všetkých záujemcov o projektové podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 na informačný seminár, ktorého témou je poskytnúť informácie z prípravy ŽoNFP, ŽOP, plnenia podmienok poskytnutia príspevku či výkonu kontroly projektov a pod. Tešíme sa na Vašu účasť.

Čítaj viac
Levická vínna špacírka 2021

Levická vínna špacírka 2021

Regionálna anténa NSRV SR pre Nitriansky kraj a Združenie vinohradníkov Krížny vrch Levice pozýva širokú verejnosť na podujatie "Levická vínna špacírka" v priestoroch areálu Levického hradu v dňoch 28. - 29. 08. 2021. Bližšie informácie sú uvedené v pozvánke a tešíme sa na stretnutie s Vami.

Čítaj viac
Výstava "Tradície slovenského vidieka"

Výstava "Tradície slovenského vidieka"

Regionálna anténa NSRV SR pre Nitriansky kraj pozýva širokú verejnosť na výstavu "Tradície slovenského vidieka" v priestoroch Národného výstaviska AGROKOMPLEX Nitra v dňoch 19. - 22. 08. 2021. Bližšie informácie sú uvedené v pozvánke a tešíme sa na stretnutie s Vami.

Čítaj viac
Tematická pracovná skupina LEADER na regionálnej úrovni „NÁVRH PRÍRUČKY PRE PRIJÍMATEĽA NFP Z PRV SR 2014 – 2020  PRE OPATRENIE 19. PODPORA NA MIESTNY ROZVOJ V RÁMCI INICIATÍVY LEADER“

Tematická pracovná skupina LEADER na regionálnej úrovni „NÁVRH PRÍRUČKY PRE PRIJÍMATEĽA NFP Z PRV SR 2014 – 2020 PRE OPATRENIE 19. PODPORA NA MIESTNY ROZVOJ V RÁMCI INICIATÍVY LEADER“

Regionálna anténa NSRV SR pre Nitriansky kraj pozýva všetkých záujemcov na pracovné stretnutie tematickej pracovnej skupiny LEADER na regionálnej úrovni s názvom „NÁVRH PRÍRUČKY PRE PRIJÍMATEĽA NFP Z PRV SR 2014 – 2020 PRE OPATRENIE 19. PODPORA NA MIESTNY ROZVOJ V RÁMCI INICIATÍVY LEADER“ . Bližšie informácie sú uvedené v pozvánke a tešíme sa na Vašu účasť.

Čítaj viac
Tematická pracovná skupina LEADER na regionálnej úrovni „NÁVRH INTERVENCIE LEADER – závery z V. stretnutia na národnej úrovni“

Tematická pracovná skupina LEADER na regionálnej úrovni „NÁVRH INTERVENCIE LEADER – závery z V. stretnutia na národnej úrovni“

Regionálna anténa NSRV SR pre Nitriansky kraj pozýva všetkých záujemcov na pracovné stretnutie tematickej pracovnej skupiny LEADER na regionálnej úrovni s názvom „NÁVRH INTERVENCIE LEADER – závery z V. stretnutia na národnej úrovni“ . Bližšie informácie sú uvedené v pozvánke a tešíme sa na Vašu účasť.

Čítaj viac
Tematická pracovná skupina LEADER na regionálnej úrovni „NÁVRH INTERVENCIE LEADER – AKTUALIZÁCIA Č. 3“

Tematická pracovná skupina LEADER na regionálnej úrovni „NÁVRH INTERVENCIE LEADER – AKTUALIZÁCIA Č. 3“

Regionálna anténa NSRV SR pre Nitriansky kraj pozýva všetkých záujemcov na pracovné stretnutie tematickej pracovnej skupiny LEADER na regionálnej úrovni s názvom „NÁVRH INTERVENCIE LEADER – AKTUALIZÁCIA Č. 3“ . Bližšie informácie sú uvedené v pozvánke a tešíme sa na Vašu účasť.

Čítaj viac
Tematická pracovná skupina LEADER na regionálnej úrovni „AKTUALIZOVANÉ INFORMÁCIE A NÁVRH INTERVENCIE LEADER“

Tematická pracovná skupina LEADER na regionálnej úrovni „AKTUALIZOVANÉ INFORMÁCIE A NÁVRH INTERVENCIE LEADER“

Regionálna anténa NSRV SR pre Nitriansky kraj pozýva všetkých záujemcov na pracovné stretnutie tematickej pracovnej skupiny LEADER na regionálnej úrovni s názvom "AKTUALIZOVANÉ INFORMÁCIE A NÁVRH INTERVENCIE LEADER". Tešíme sa na Vašu účasť.

Čítaj viac
Tematická pracovná skupina LEADER na regionálnej úrovni „AKTUÁLNE INFORMÁCIE A NÁVRH INTERVENCIE LEADER“

Tematická pracovná skupina LEADER na regionálnej úrovni „AKTUÁLNE INFORMÁCIE A NÁVRH INTERVENCIE LEADER“

Regionálna anténa NSRV SR pre Nitriansky kraj pozýva všetkých záujemcov na pracovné stretnutie tematickej pracovnej skupiny LEADER na regionálnej úrovni s názvom "AKTUÁLNE INFORMÁCIE A NÁVRH INTERVENCIE LEADER". Tešíme sa na Vašu účasť.

Čítaj viac
DLHODOBÁ VÍZIA PRE VIDIEK

DLHODOBÁ VÍZIA PRE VIDIEK

Regionálna anténa NSRV SR pre Nitriansky kraj pozýva všetkých záujemcov na participatívny workshop prostredníctvom aplikácie ZOOM, ktorého cieľom je poskytnutie aktuálnych informácií k problematike dlhodobej vízie pre vidiecke oblasti, ktorú koncipuje Európska komisia za účasti Európskej siete pre rozvoj vidieka a práca v skupinách, ktorá zabezpečí participáciu širokého spektra účastníkov na predmetnej vízii. Počas workshopu budú prezentované aj plány NSRV SR pre rok 2021 a plánované výzvy PRV SR 2014 - 2020 na nasledujúce obdobie. Tešíme sa na Vašu účasť.

Čítaj viac
MODERNÉ SMART TECHNOLÓGIE V ROZVOJI OBCÍ A REGIÓNOV

MODERNÉ SMART TECHNOLÓGIE V ROZVOJI OBCÍ A REGIÓNOV

Regionálna anténa NSRV SR pre Nitriansky kraj pozýva všetkých záujemcov zo strany miestnych samospráv a širokej verejnosti na informačný seminár prostredníctvom aplikácie ZOOM, ktorého cieľom je poskytnutie aktuálnych informácií k problematike podpory inteligentných dedín v nadväznosti na opatrenia 7, 16 a 19 z PRV SR 2014 – 2020 a na výstupy medzinárodných zasadnutí TPS pre „smart villages“, ktorej aktívnym členom je RA NSRV SR pre Nitriansky kraj a realizáciu projektu „SMART RURAL“. Zároveň je cieľom podujatia priniesť do povedomia politiku inteligentných vidieckych obcí a inteligentného vidieka s praktickými ukážkami a diskusiou s odborníkmi na smart riešenia a smart aplikácie . Tešíme sa na Vašu účasť.

Čítaj viac
Gazdovský trh v obci Bátovce

Gazdovský trh v obci Bátovce

Regionálna anténa NSRV SR pre Nitriansky kraj pozýva širokú verejnosť na Gazdovský trh v obci Bátovce. Cieľom aktivity je spoluorganizácia podujatia, v rámci ktorého si môžu návštevníci zo širokého okolia zaobstarať kvalitné potravinárske produkty od lokálnych producentov. RA NSRV SR pre Nitriansky kraj bude mať k dispozícii prezentačný priestor pre účely informovania o činnosti a aktivitách Národnej siete rozvoja vidieka SR a poskytovania poradenstva k PRV SR 2014 – 2020 a k aktuálnym výzvam.

Čítaj viac
VÝZVA  Č. 50/PRV/2020 PRE PODOPATRENIE 4.1

VÝZVA Č. 50/PRV/2020 PRE PODOPATRENIE 4.1

Regionálna anténa NSRV SR pre Nitriansky kraj pozýva všetkých záujemcov zo strany poľnohospodárskej verejnosti na informačný seminár prostredníctvom aplikácie ZOOM, ktorého cieľom je poskytnutie aktuálnych informácií od odborníka v oblasti k novo vyhlásenej výzve pre poľnohospodárov č. 50/PRV/2020 pre podopatrenie 4.1, oblasť: Špeciálna rastlinná výroba a citlivé plodiny; Živočíšna výroba. Druhá časť informačného seminára bude venovaná téme aplikácie informačných systémov v poľnohospodárskom podniku, t.j. využitie rôznych softvérových riešení v oblastiach majetko právnych, agronomických resp. ekonomických . Tešíme sa na Vašu účasť.

Čítaj viac
HODNOTENIE A EVALUÁCIA STRATÉGIÍ

HODNOTENIE A EVALUÁCIA STRATÉGIÍ

Regionálna anténa NSRV SR pre Nitriansky kraj pozýva všetkých záujemcov zo strany MAS na vzdelávací workshop prostredníctvom aplikácie ZOOM, ktorého cieľom je poskytnutie aktuálnych informácií od odborníka v oblasti hodnotenia stratégií p. Tvrdoňovej pre MAS prácou v malých skupinách a vzájomná interakcia MAS počas praktických cvičení a úloh. Súčasťou workshopu bude aj priestor pre výmenu skúseností s implementáciou stratégií CLLD medzi zúčastnenými MAS a vzájomná pomoc a učenie sa jeden od druhého. Tešíme sa na Vašu účasť.

Čítaj viac
Seminár pre MAS - strednodobé hodnotenie stratégie CLLD

Seminár pre MAS - strednodobé hodnotenie stratégie CLLD

Regionálna anténa NSRV SR pre Nitriansky kraj pozýva všetkých záujemcov zo strany MAS na seminár, ktorého cieľom je poskytnutie aktuálnych informácií k strednodobému hodnoteniu stratégií CLLD a odpovede na otázky MAS. Seminár sa uskutoční v zmysle podmienok a opatrení v súvislosti s mimoriadnou situáciou COVID - 19. Lektori zo strany RO, PPA a NSRV SR budú k dispozícií on-line prostredníctvom aplikácie ZOOM. Tešíme sa na Vašu účasť.

Čítaj viac
Volkovecké hody v roku 2020

Volkovecké hody v roku 2020

„Volkovecké hody v roku 2020" Podujatie sa bude konať dňa 25. júla v priestoroch futbalového areálu obce Volkovce. Súčasťou podujatia bude bohatý kultúrny a sprievodný program hodových slávností, ktoré budú spojené s oslavou 745. výročia 1. písomnej zmienky o obci Volkovce. Svoj priestor na podujatí bude mať aj Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj s možnosťou poskytnutia informácií o NSRV SR, jej činnosti a aktivitách a o aktuálnych výzvach Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020. Viac informácií v priloženej Pozvánke na podujatie.

Čítaj viac
LEADER a CLLD  - implementácia v roku 2020

LEADER a CLLD - implementácia v roku 2020

Regionálna anténa NSRV SR pre Nitriansky kraj pozýva všetkých záujemcov zo strany MAS na seminár, ktorého cieľom je poskytnutie aktuálnych informácií z tematicko pracovnej skupiny LEADER na národnej úrovni k strednodobému hodnoteniu a pomôcť MAS naštartovať implementáciu opatrenia 19.4 animácie – obstarávanie v zmysle usmernenia PPA 8/2017 a príprava ŽoP. Súčasťou seminára bude aj prezentácia na tému Opatrenia pre podnikateľský sektor v rámci stratégií CLLD – časť PRV, v rámci ktorej budú manažérom MAS vysvetlené podmienky pre dané opatrenia so špecifickým zameraním na prílohu č. 1 ZFEU. Tešíme sa na Vašu účasť.

Čítaj viac
informačný seminár: Moderné technológie a rozvoj vidieckych obcí a regiónov

informačný seminár: Moderné technológie a rozvoj vidieckych obcí a regiónov

Z dôvodu, že Ústredný krízový štáb Slovenskej republiky vydal od 10. marca oficiálny zákaz organizovať športové, kultúrne aj verejné podujatia na celom území SR na 14 dní informujeme Vás, že seminár Moderné technológie a rozvoj vidieckych obcí a regiónov, ktorý sme mali organizovať 18. 03. 2020 v hoteli Mikado presúvame po schválení CJ NSRV SR na iný termín po tomto zákaze a podľa dostupnosti lektorov. O novom termíne podujatia Vás budeme v dostatočnom predstihu informovať.

Čítaj viac
informačný seminár „Príručka pre prijímateľa LEADER – aktualizácia 1.2“

informačný seminár „Príručka pre prijímateľa LEADER – aktualizácia 1.2“

Regionálna anténa NSRV SR pre Nitriansky kraj pozýva všetkých záujemcov zo strany MAS na seminár, ktorého témou je poskytnúť informácie k aktualizovanej Príručke pre implementáciu LEADER, verzia 1.2 s praktickými ukážkami práce v ITMS 2014+ neverejná časť. Tešíme sa na Vašu účasť.

Čítaj viac
"Nitriansky vínny festival 2019“ kultúrny a sprievodný program

"Nitriansky vínny festival 2019“ kultúrny a sprievodný program

„Nitriansky vínny festival 2019“ kultúrny a sprievodný program Podujatie sa bude konať v dňoch 8. – 9. novembra 2019 v priestoroch Nitrianskeho hradu v Nitre. 10. ročník Nitrianskeho vínneho festivalu je oslavou kvalitného vína zo Slovenska i z Moravy a bude sa niesť v príjemnej atmosfére, ktorú ponúkajú pivničné priestory Nitrianskeho podhradia.

Čítaj viac
Súčasné problémy CLLD na Slovensku v intenciách budúcej politiky

Súčasné problémy CLLD na Slovensku v intenciách budúcej politiky

Koordinátor Regionálnej antény Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj sa v dňoch 14. – 15. novembra 2019 zúčastní medzinárodnej konferencie s názvom „Súčasné problémy CLLD na Slovensku v intenciách budúcej politiky“, ktorú organizuje Národná sieť miestnych akčných skupín SR v spolupráci s Regionálnou anténou NSRV SR pre Trenčiansky kraj, Trenčianskym samosprávnym krajom, Žilinským samosprávnym krajom a Trnavským samosprávnym krajom. Konferencia sa uskutočnní v reprezentačných priestoroch Kursalonu v Trenčianskych Tepliciach.

Čítaj viac
Regionálna konferencia "smart vidiek"

Regionálna konferencia "smart vidiek"

Nitriansky samosprávny kraj a Národná sieť rozvoja vidieka SR, regionálna anténa pre Nitriansky kraj Vás pozývajú na konferenciu „SMART vidiek“. Konferencia sa bude konať dňa 24. októbra 2019 v priestoroch pavilónu „K „na Agrokomplexe od 9.15 hod. za účasti všetkých MAS z Nitrianskeho regiónu, partnerov, zástupcov VÚC a hostí.

Čítaj viac
Pozvánka na Odbornú exkurziu do zahraničia – Česká republika/Nemecko (Regionálnych antén NSRV SR pre Nitriansky, Trnavský a Trenčiansky kraj)

Pozvánka na Odbornú exkurziu do zahraničia – Česká republika/Nemecko (Regionálnych antén NSRV SR pre Nitriansky, Trnavský a Trenčiansky kraj)

Odborná exkurzia do Českej republiky a Nemecka bude prebiehať v dňoch 8. – 11. októbra 2019 v území MAS Český sever a MAS NATURPARK ZITTAUER GEBIRGE Exkurzia je zameraná na problematiku rozvoja vidieka, LEADER, projekty spolupráce, vidiecky cestovný ruch a prezentáciu rozvojových projektov podporených zo zdrojov EÚ.

Čítaj viac
Integrované projekty so sociálnym aspektom vo vidieckom priestore

Integrované projekty so sociálnym aspektom vo vidieckom priestore

Regionálna anténa NSRV SR pre Nitriansky kraj pozýva všetkých záujemcov zo strany MAS, obcí a podnikateľov na seminár, ktorého témou je poskytnúť informácie v oblasti uplatňovania sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní pri projektoch PRV SR, dodržiavanie horizontálnych princípov (nediskriminácia, rovnosť, udržateľný rast) pri projektoch PRV SR a k sociálnym inováciám resp. integrovaným projektom so sociálnym aspektom vo vidieckom priestore. Súčasťou programu bude aj prezentácia príkladov dobrej praxe zo SR a zahraničia. Tešíme sa na Vašu účasť.

Čítaj viac