Prounion
- PROUNION -
konzultačná spoločnosť
s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti
projektového poradenstva

Informačný seminár „IMPLEMENTÁCIA PROJEKTU V RÁMCI PRV SR 2014 – 2020 V KOCKE“

Regionálna anténa NSRV SR pre Nitriansky kraj pozýva všetkých záujemcov o projektové podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 na informačný seminár, ktorého témou je poskytnúť informácie z prípravy ŽoNFP, ŽOP, plnenia podmienok poskytnutia príspevku či výkonu kontroly projektov a pod. Tešíme sa na Vašu účasť.