Prounion
- PROUNION -
konzultačná spoločnosť
s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti
projektového poradenstva

Gazdovský trh v obci Bátovce

Regionálna anténa NSRV SR pre Nitriansky kraj pozýva širokú verejnosť na Gazdovský trh v obci Bátovce. Cieľom aktivity je spoluorganizácia podujatia, v rámci ktorého si môžu návštevníci zo širokého okolia zaobstarať kvalitné potravinárske produkty od lokálnych producentov. RA NSRV SR pre Nitriansky kraj bude mať k dispozícii prezentačný priestor pre účely informovania o činnosti a aktivitách Národnej siete rozvoja vidieka SR a poskytovania poradenstva k PRV SR 2014 – 2020 a k aktuálnym výzvam.