Prounion
- PROUNION -
konzultačná spoločnosť
s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti
projektového poradenstva

Integrované projekty so sociálnym aspektom vo vidieckom priestore

Regionálna anténa NSRV SR pre Nitriansky kraj pozýva všetkých záujemcov zo strany MAS, obcí a podnikateľov na seminár, ktorého témou je poskytnúť informácie v oblasti uplatňovania sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní pri projektoch PRV SR, dodržiavanie horizontálnych princípov (nediskriminácia, rovnosť, udržateľný rast) pri projektoch PRV SR a k sociálnym inováciám resp. integrovaným projektom so sociálnym aspektom vo vidieckom priestore. Súčasťou programu bude aj prezentácia príkladov dobrej praxe zo SR a zahraničia. Tešíme sa na Vašu účasť.