Prounion
- PROUNION -
konzultačná spoločnosť
s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti
projektového poradenstva

Tematická pracovná skupina LEADER na regionálnej úrovni „NÁVRH INTERVENCIE LEADER – závery z V. stretnutia na národnej úrovni“

Regionálna anténa NSRV SR pre Nitriansky kraj pozýva všetkých záujemcov na pracovné stretnutie tematickej pracovnej skupiny LEADER na regionálnej úrovni s názvom „NÁVRH INTERVENCIE LEADER – závery z V. stretnutia na národnej úrovni“ . Bližšie informácie sú uvedené v pozvánke a tešíme sa na Vašu účasť.