Prounion
- PROUNION -
konzultačná spoločnosť
s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti
projektového poradenstva

Tematická pracovná skupina LEADER na regionálnej úrovni „NÁVRH PRÍRUČKY PRE PRIJÍMATEĽA NFP Z PRV SR 2014 – 2020 PRE OPATRENIE 19. PODPORA NA MIESTNY ROZVOJ V RÁMCI INICIATÍVY LEADER“

Regionálna anténa NSRV SR pre Nitriansky kraj pozýva všetkých záujemcov na pracovné stretnutie tematickej pracovnej skupiny LEADER na regionálnej úrovni s názvom „NÁVRH PRÍRUČKY PRE PRIJÍMATEĽA NFP Z PRV SR 2014 – 2020 PRE OPATRENIE 19. PODPORA NA MIESTNY ROZVOJ V RÁMCI INICIATÍVY LEADER“ . Bližšie informácie sú uvedené v pozvánke a tešíme sa na Vašu účasť.