Prounion
- PROUNION -
konzultačná spoločnosť
s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti
projektového poradenstva

Nový prístup v implementácii podopatrenia 19.2 (MAS)

Regionálna anténa NSRV SR pre Nitriansky kraj pozýva všetkých záujemcov na školenie s názvom „Nový prístup v implementácii podopatrenia 19.2 (MAS)“ . Bližšie informácie sú uvedené v pozvánke a tešíme sa na Vašu účasť.