Prounion
- PROUNION -
konzultačná spoločnosť
s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti
projektového poradenstva

Volkovecké hody v roku 2020

„Volkovecké hody v roku 2020"

Podujatie sa bude konať dňa 25. júla v priestoroch futbalového areálu obce Volkovce. Súčasťou podujatia bude bohatý kultúrny a sprievodný program hodových slávností, ktoré budú spojené s oslavou 745. výročia 1. písomnej zmienky o obci Volkovce. Svoj priestor na podujatí bude mať aj Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj s možnosťou poskytnutia informácií o NSRV SR, jej činnosti a aktivitách a o aktuálnych výzvach Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020. Viac informácií v priloženej Pozvánke na podujatie.