Prounion
- PROUNION -
konzultačná spoločnosť
s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti
projektového poradenstva

informačný seminár: Moderné technológie a rozvoj vidieckych obcí a regiónov

Z dôvodu, že Ústredný krízový štáb Slovenskej republiky vydal od 10. marca oficiálny zákaz organizovať športové, kultúrne aj verejné podujatia na celom území SR na 14 dní informujeme Vás, že seminár Moderné technológie a rozvoj vidieckych obcí a regiónov, ktorý sme mali organizovať 18. 03. 2020 v hoteli Mikado presúvame po schválení CJ NSRV SR na iný termín po tomto zákaze a podľa dostupnosti lektorov. O novom termíne podujatia Vás budeme v dostatočnom predstihu informovať.