Prounion
- PROUNION -
konzultačná spoločnosť
s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti
projektového poradenstva

LEADER a CLLD - implementácia v roku 2020

Regionálna anténa NSRV SR pre Nitriansky kraj pozýva všetkých záujemcov zo strany MAS na seminár, ktorého cieľom je poskytnutie aktuálnych informácií z tematicko pracovnej skupiny LEADER na národnej úrovni k strednodobému hodnoteniu a pomôcť MAS naštartovať implementáciu opatrenia 19.4 animácie – obstarávanie v zmysle usmernenia PPA 8/2017 a príprava ŽoP. Súčasťou seminára bude aj prezentácia na tému Opatrenia pre podnikateľský sektor v rámci stratégií CLLD – časť PRV, v rámci ktorej budú manažérom MAS vysvetlené podmienky pre dané opatrenia so špecifickým zameraním na prílohu č. 1 ZFEU.


Tešíme sa na Vašu účasť.