Prounion
- PROUNION -
konzultačná spoločnosť
s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti
projektového poradenstva

informačný seminár „Príručka pre prijímateľa LEADER – aktualizácia 1.2“

Regionálna anténa NSRV SR pre Nitriansky kraj pozýva všetkých záujemcov zo strany MAS na seminár, ktorého témou je poskytnúť informácie k aktualizovanej Príručke pre implementáciu LEADER, verzia 1.2 s praktickými ukážkami práce v ITMS 2014+ neverejná časť. Tešíme sa na Vašu účasť.