Prounion
- PROUNION -
konzultačná spoločnosť
s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti
projektového poradenstva

Seminár pre MAS - strednodobé hodnotenie stratégie CLLD

Regionálna anténa NSRV SR pre Nitriansky kraj pozýva všetkých záujemcov zo strany MAS na seminár, ktorého cieľom je poskytnutie aktuálnych informácií k strednodobému hodnoteniu stratégií CLLD a odpovede na otázky MAS. Seminár sa uskutoční v zmysle podmienok a opatrení v súvislosti s mimoriadnou situáciou COVID - 19. Lektori zo strany RO, PPA a NSRV SR budú k dispozícií on-line prostredníctvom aplikácie ZOOM. Tešíme sa na Vašu účasť.