Prounion
- PROUNION -
konzultačná spoločnosť
s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti
projektového poradenstva

HODNOTENIE A EVALUÁCIA STRATÉGIÍ

Regionálna anténa NSRV SR pre Nitriansky kraj pozýva všetkých záujemcov zo strany MAS na vzdelávací workshop prostredníctvom aplikácie ZOOM, ktorého cieľom je poskytnutie aktuálnych informácií od odborníka v oblasti hodnotenia stratégií p. Tvrdoňovej pre MAS prácou v malých skupinách a vzájomná interakcia MAS počas praktických cvičení a úloh. Súčasťou workshopu bude aj priestor pre výmenu skúseností s implementáciou stratégií CLLD medzi zúčastnenými MAS a vzájomná pomoc a učenie sa jeden od druhého. Tešíme sa na Vašu účasť.