Prounion
- PROUNION -
konzultačná spoločnosť
s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti
projektového poradenstva

VÝZVA Č. 58/PRV/2022 a 59/PRV/2022 PRE PODOPATRENIE 8.5

Regionálna anténa NSRV SR pre Nitriansky kraj pozýva všetkých záujemcov na online seminár s názvom „VÝZVA Č. 58/PRV/2022 PRE PODOPATRENIE 8.5 - INVESTÍCIE DO ROZVOJA LESNÝCH OBLASTÍ A ZLEPŠENIA ŽIVOTASCHOPNOSTI LESOV A Č. 59/PRV/2022 PRE PODOPATRENIE 8.5 - INVESTÍCIE DO ROZVOJA LESNÝCH OBLASTÍ A ZLEPŠENIA ŽIVOTASCHOPNOSTI LESOV PRV SR 2014 - 2022“. Bližšie informácie sú uvedené v pozvánke a tešíme sa na Vašu účasť