Prounion
- PROUNION -
konzultačná spoločnosť
s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti
projektového poradenstva

Výzva OP VaI - podnikatelia

Dňa 22.11.2016 vyhlásilo Ministerstvo hospodárstva SR výzvy na podporu začínajúcich a existujúcich mikro-, malých a stredných podnikov (nákup technológií, zavádzanie nástrojov elektronického podnikania a doplnkovo marketingové aktivity/zvyšovanie zručností a kompetencií žiadateľov v súvislosti s inováciou produktu alebo výrobného procesu), a to v rámci Operačného programu Výskum a inovácie.

V prípade záujmu o ďalšie informácie nás neváhajte kontaktovať.