Prounion
- PROUNION -
konzultačná spoločnosť
s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti
projektového poradenstva

Výzva 21/PRV/2017 a jej aktualizácie

Regionálna anténa NSRV SR pre Nitriansky kraj oznamuje, že na stránke PPA bolo vydané usmernenie Riadiaceho orgánu pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 k postupu schvaľovania stanov verejno-súkromných partnerstiev ako žiadateľov v rámci výzvy 21/PRV/2017 podopatrenia 19.2. Viac informácií k predmetnej výzve nájdete na: http://www.apa.sk/21-prv-2017