Prounion
- PROUNION -
konzultačná spoločnosť
s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti
projektového poradenstva

GDPR a ochrana osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov je pre našu spoločnosť veľmi dôležité a ich ochrana je pre nás úplnou samozrejmosťou. Chceli by sme Vás ubezpečiť, že v spoločnosti PROUNION a.s. dodržujeme prísne pravidlá, ktoré stanovujú, aký zamestnanec má prístup k Vašim osobným údajom a aké osobné údaje môže spracúvať. Vaše osobné údaje neposkytujeme mimo našej spoločnosti, okrem prípadov, kedy na to máme Váš súhlas, a v prípade, že nám to ukladá právny predpis alebo nás na to oprávňuje alebo ak ide o náš oprávnený záujem. V spoločnosti PROUNION a.s. spracúvame iba také osobné údaje, aby sme Vám mohli poskytovať naše služby a poskytovať Vám podporu tak, aby sme dodržali naše zákonné povinnosti, a tiež aby sme chránili naše oprávnené záujmy. Zhromažďujeme osobné údaje o našich klientoch, vrátane potencionálnych klientov, ktorí majú o naše služby záujem alebo ktorí nám dali súhlas, aby sme ich mohli s ponukou služieb oslovovať.