Prounion
- PROUNION -
konzultačná spoločnosť
s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti
projektového poradenstva

Regionálna anténa NSRV SR pre Nitriansky kraj začína svoju činnosť !

Dňa 10.06.2016 bola uzatvorená zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s číslom 167/2016-280/MPRV SR medzi Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky a spoločnosťou PROUNION a.s., na základe ktorej bude spoločnosť PROUNION a.s. zabezpečovať aktivity Regionálnej antény Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj. Tešíme sa na spoluprácu v prospech rozvoja vidieka.

V prípade akýchkoľvek otázok na členstvo a aktivity NSRV sa môžete obrátiť na regionálneho koordinátora Ing. Ondreja Hanušovského.