Prounion
- PROUNION -
konzultačná spoločnosť
s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti
projektového poradenstva

Stretnutie Tematickej pracovnej skupiny LEADER na regionálnej úrovni: „Aktuálne informácie a návrh intervencie LEADER“

Dňa 15. marca 2021 (pondelok) Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj zrealizovala on-line pracovné stretnutie Tematickej pracovnej skupiny LEADER/CLLD v rámci Nitrianskeho kraja, ktorého hlavnou témou boli aktuálne informácie a navrhnutie intervencie LEADER. Stretnutie bolo určené pre zástupcov miestnych akčných skupín z Nitrianskeho kraja. Viac informácií sa dočítate v Správe z realizácie aktivity