Prounion
- PROUNION -
konzultačná spoločnosť
s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti
projektového poradenstva

On-line Q & A“ Implementačný proces projektov PRV

Regionálny koordinátor RA NSRV SR pre Nitriansky kraj Ing. Tomáš Kozolka sa dňa 04. 02. 2021 zúčastnili on-line školenia s názvom „On-line Q & A“ Implementačný proces projektov PRV, ktoré v spolupráci s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zorganizovala Národná sieť miestnych akčných skupín SR.

Hlavným cieľom podujatia bolo poskytnutie odpovedí na otázky a nejasnosti MAS z celého Slovenska k implementácii CLLD. Témy, v rámci ktorých boli kladené otázky, sa týkali najmä procesu predkladania projektov, kontroly a dopĺňania žiadostí i procesu realizácie projektov a verejného obstarávania. Na jednotlivé pripomienky reagovali kompetentní zástupcovia MPRV SR a PPA. Regionálny koordinátor získal aktuálny prehľad k danej problematike a uvedené informácie bude šíriť v rámci MAS Nitrianskeho kraja. Viac informácií v Správe z realizácie aktivity.