Prounion
- PROUNION -
konzultačná spoločnosť
s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti
projektového poradenstva

Rural Vision Week Imagining the Future of Europe´s Rural Areas

V dňoch 22. - 26. 03. 2021 sa regionálny koordinátor RA NSRV SR pre Nitriansky kraj Ing. Tomáš Kozolka zúčastnil medzinárodnej aktivity venujúcej sa víziám pre vidiek do roku 2040, ktorá prebiehala on-line prostredníctvom aplikácie Zoom a zorganizovala ju Európska sieť pre rozvoj vidieka (ENRD) v úzkej spolupráci s Európskou komisiou.

Jej cieľom bolo zozbieranie čo najväčšieho množstva podnetov, predstáv, myšlienok a nápadov, ktoré budú slúžiť ako podklad k vypracovaniu dlhodobej vízie vidieckych oblastí - „pre vidiek 2040“. Regionálny koordinátor sa zúčastnil úvodného a záverečného plenárneho zasadnutia a v rámci odborného programu sa prihlásil na niekoľko workshopov: Green rural futures („Zelený“ vidiek budúcnosti), Fair and inclusive rural futures (Jasná a komplexná budúcnosť vidieka), Vibrant rural areas („Vibrujúce“ – rozvíjajúce vidiecke priestory). Viac informácií v priloženej Správe z realizácie aktivity.