Prounion
- PROUNION -
konzultačná spoločnosť
s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti
projektového poradenstva

NÁVRH INTERVENCIE LEADER – závery z V. stretnutia na národnej úrovni

Dňa 14. júna 2021 (pondelok) Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj zrealizovala on-line pracovné stretnutie Tematickej pracovnej skupiny LEADER/CLLD v rámci Nitrianskeho kraja, ktorého hlavnou témou boli aktuálne informácie a navrhnutie intervencie LEADER. Stretnutie bolo určené pre zástupcov miestnych akčných skupín z Nitrianskeho kraja. Viac informácií sa dočítate v Správe z realizácie aktivity.