Prounion
- PROUNION -
konzultačná spoločnosť
s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti
projektového poradenstva

On-line zasadnutie pracovnej skupiny LEADER IV

Dňa 07. 05. 2021 sa regionálny koordinátor RA NSRV SR pre Nitriansky kraj Ing. Tomáš Kozolka ako riadny člen zúčastnil zasadnutia pracovnej skupiny LEADER, ktoré prebiehalo on-line.

Po zapracovaní pripomienok z predchádzajúceho stretnutia pracovnej skupiny, členovia pracovnej skupiny konzultovali a prispievali do diskusie najmä ohľadom implementácie stratégií miestneho rozvoja v kontexte priority 3 definujúcej rozvoj obcí spoločenského a komunitného života a taktiež sa vyjadrovali k hodnotiacim kritériám MAS s dôrazom na hodnotenie kvality stratégie miestneho rozvoja. Viac informácií sa nachádza v Správe z realizácie aktivity.