Prounion
- PROUNION -
konzultačná spoločnosť
s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti
projektového poradenstva

SMART Villages Final Conference

Dňa 29. 04. 2021 sa regionálny koordinátor RA NSRV SR pre Nitriansky kraj Ing. Tomáš Kozolka zúčastnil medzinárodnej aktivity venujúcej sa téme smart villages.

Išlo o záverečnú konferenciu projektu „Inteligentné obce“ a jej cieľom bolo predstavenie výsledkov projektu financovaného zo zdrojov EÚ s dôrazom na pilotné aktivity zrealizované v 11 oblastiach v rámci alpského územia. Projekt prebiehal od apríla 2018 a jeho podstatou bola digitálna transformácia vo vidieckych oblastiach, pričom základ tvorili existujúce silné stránky a možnosti v kontexte udržateľného rozvoja sledovaných území. Viac informácií sa nachádza v Správe z realizácie aktivity.