Prounion
- PROUNION -
konzultačná spoločnosť
s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti
projektového poradenstva

Aktuálne dotačné schémy pre samosprávy

Dňa 12.12.2016 organizovala Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj informačný seminár, ktorý niesol názov „Aktuálne dotačné schémy pre samosprávy“.

O priebehu informujeme v správe z realizácie aktivity.