Prounion
- PROUNION -
konzultačná spoločnosť
s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti
projektového poradenstva

Informačný seminár „Aktuálne výzvy PRV SR 2014 – 2020 a príklady dobrej praxe“

RA NSRV SR pre Nitriansky kraj zrealizovala dňa 13. júna 2018 v Penzióne Salaš Cabaj informačný seminár venovaný aktuálnym výzvam k podopatreniu 4.1 a 16.4 PRV SR 2014 – 2020 a príkladom dobrej praxe k problematike krátkych dodávateľských reťazcov. Viac informácií prináša Správa z realizácie aktivity