Prounion
- PROUNION -
konzultačná spoločnosť
s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti
projektového poradenstva

Inteligentný vidiek z pozície miestnych samospráv

Regionálna anténa NSRV SR pre Nitriansky kraj zorganizovala seminár k problematike podpory inteligentných obcí s cieľom poskytnúť informácie z tejto oblasti v nadväznosti na opatrenia 7 a 16 PRV SR 2014 – 2020 a na výstupy medzinárodných zasadnutí TPS pre „smart villages“.Priebeh podujatia je zmapovaný v Správe.